Admitere - Facultatea de Medicină

Programul de Asistență de profilaxie stomatologică

✪ Oferta educațională 2021-2022 ✪

✪  Cauți o profesie care cere pasiune, implicare și deschidere?

✪  Îți dorești o carieră dinamică, cu noi provocări, întâlnind zilnic pacienți cu diverse patologii?

✪  Vrei să ai avantajul de a lucra mereu cu profesioniști?

Poți să evoluezi și să devii la rândul tău un profesionist, învățând de la cei mai buni!

 

Te așteptăm alături de noi!

 

✪   Servicii educaționale de calitate germană la prețuri românești!

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș este evaluată instituțional  asupra calitații educației de către o agenție din străinătate.

(AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania).

Programul de studii „ Asistență de profilaxie stomatologică ” este oferit de Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș în cadrul Facultății de Medicină.

Programul a fost creat ca urmare a interesului în creștere din ultimii ani pentru măsurile de prevenție stomatologică atât în România cât și în Europa, aspect care generează nevoia de personal specializat care să răspundă acestor nevoi.

Perioada de studii este de șase semestre (trei ani), iar cerințele de admitere includ diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia. Pentru absolvirea programului este necesară obținerea a 180 de puncte de credit (CP), adică 30 CP pe semestru, conform cu Sistemul european de credite de transfer (ECTS).
La absolvire studenții vor primi o diplomă de licență în „Asistență de profilaxie stomatologică”, conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011, precum și un supliment de diplomă în limbile română și engleză.

DOMENIUL DE LICENȚĂ

SĂNĂTATE

Specializare

Asistență de profilaxie stomatologică

TITLU ACADEMIC

Asistent de profilaxie stomatologică

DURATA STUDIILOR

3 ANI, CURS DE ZI

În perioada 13.07.2020-27.07.2020 sau 01.09.2019-22.09.2020 la Campusul ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, între orele 10-17.

În anul universitar 2020-2021, taxa este 100 Euro (echivalentul în lei )

Admitere: 23 septembrie  2020,  concurs de admitere

 

  • La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.N.

Afișarea rezultatelor: 24.09.2020 , pâna la ora 16, la secțiunea Avizier de pe site.

Contestații:

  • Contestațiile la proba scrisă din 23 septembrie 2020 se depun la Secretariatul universității până vineri, 25 septembrie 2020, la ora 12.00.
  • Răspunsul la contestații se va afișa luni, 28 septembrie 2020, pâna la ora 14:00, la secțiunea Avizier de pe site.

Rezultate finale: 28.09.2020

Confirmarea locurilor: se face până în 30 septembrie 2020, la ora 16:00, prin depunerea la decanatul facultății a:

– actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;

– fișa de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere;

– dovada achitării  taxei de școlarizare, aferente primului an de studiu, (3000 Euro);

– semnarea contractului de studii.

La Programul de „ Asistență de profilaxie stomatologică ”, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020, este de  ———euro/an (programul este de 3 ani, costul total fiind de ——euro).

  • Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2020 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie;
  • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
  • Carte de identitate.
  • Dovada plății taxei de înscriere (echivalentul în lei a 100 de Euro)


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!