Admitere - Facultatea de medicină

Programul de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală

✪ Oferta educațională 2021-2022 ✪

✪ Dorești să ajuți persoane în îmbunătățirea stării de sănătate?

✪ Dorești să readuci zâmbetul pe buzele celor care au suferit  traumatisme  motorii?

✪ Devino un profesionist, învațând de la cei mai buni cum să îi ajuți pe cei în suferință!

Te așteptăm alături de noi!
Domeniul de licenţă

Sănătate

Specializare

Balneofiziokineto- terapie și recuperare medicală

Titlu academic

LICENTIAT IN FIZIOKINETOTERAPIE

Durata studiilor

3 ani, curs de zi

Înscrierea la examenul de admitere:

În perioada 13.07.2020-27.07.2020 sau 01.09.2019-22.09.2020 la Campusul ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, între orele 10-17.

INFORMAȚII: 0365 – 401.127 | 0365 – 401.125 | 0365 – 401.128

Taxa de înscriere la examenul de admitere

În anul universitar 2020-2021, taxa este 100 Euro (echivalentul în lei )

Admitere:  23 septembrie  2020,  concurs de admitere

 

Afișarea rezultatelor: 24.09.2020 , pâna la ora 16, la secțiunea Avizier de pe site: https://cantemir.ro/actualitate/avizier/

Contestații:

  • Contestațiile la proba scrisă din 23 septembrie 2020 se depun la Secretariatul universității până vineri, 25 septembrie 2020, la ora 12.00.
  • Răspunsul la contestații se va afișa luni, 28 septembrie 2020, pâna la ora 14:00, la secțiunea Avizier de pe site: https://cantemir.ro/actualitate/avizier/

Rezultate finale: 28.09.2020

Confirmarea locurilor: se face până în 30 septembrie 2020, la ora 16:00, prin depunerea la decanatul facultății a:

– actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;

– fișa de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere;

– dovada achitării  taxei de școlarizare, aferente primului an de studiu, (3000 Euro);

– semnarea contractului de studii.

Acte necesare pentru înscriere (în original pentru conformitate):

  • Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2020 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie;
  • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
  • Carte de identitate.
  • Dovada plății taxei de înscriere (echivalentul în lei a 100 de Euro)
  • La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.N.

La Programul de ”Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală” taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020, este de 3.000 euro/an (programul este de 3 ani, costul total fiind de 9.000 euro).


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!