Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere