Departamente - Studii postuniversitare

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI STUDII POSTUNIVERSITARE

Educația nu e atât artă, cât știință.” (Simion Mehedinți)

 

Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare, răspunde cerințelor pieței, privind formarea profesională continuă, oferind:

 


 

Cursuri postuniversitare de formare
și dezvoltare profesională continuă

 

 Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educaţională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competenţe ocupaţionale/profesionale noi.

Programele postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate se desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de senatul universitar.

Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Cursuri de formare profesională continuă,
autorizate A.N.C.

 

 Se organizează conform Ordonanței nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților, prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, recunoscute atât national cât și în țări care au aderat Convenției de la Haga.

 

Programe de conversie profesională

 

Programele de conversie profesională se desfășoară pe baza unui regulament propriu de organizare si funcționare aprobat de senatul universitar, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări si/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale.

Workshop-uri de dezvoltare profesională și personală

 

Se organizează cu tematică în diverse domenii de activitate de interes sau la solicitarea unor companii, instituții publice, pentru dezvoltarea profesională și personală a angajaților.

 

 


 

Oferta educațională
a Departamentului de Formare Profesională și Studii Postuniversitare  

Curs de reconversie profesională în “Geografie”

Curs postuniversitar - “Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

Curs autorizat ANC - ”Responsabil protecția datelor cu caracter personal”

Cursuri

19 February 2021

Număr de ore: -

Număr credite transferabile acordate de catre M.E.N.: -

19 February 2021

Număr de ore: -

Număr credite transferabile acordate de catre M.E.N.: -

3 July 2017

Număr de ore: 120

Număr credite transferabile acordate de catre M.E.N.: -

1 March 2018

Număr de ore: 50

Număr credite transferabile acordate de catre M.E.N.: 5

1 March 2018

Număr de ore: 50

Număr credite transferabile acordate de catre M.E.N.: 6

(4 rămase)

CONTACT

Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare


 

Strada: Bodoni Sandor, nr.3-5, Târgu Mureș, România   Sala: B33, etaj 3.

Telefon: +40365430396,  0745116996

E-mail: formare@cantemir.ro; universitatedimitriecantemir@gmail.com

 

• Înscrierea se  face prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email: universitatedimitriecantemir@gmail.com


 


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!