Bachelor Exam

Completion of studies *  Bachelor Exams 2021

 

În ședința Senatului universitar din 04.02.2021 s-au adoptat următoarele măsuri referitoare la susținerea examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021 :

– Examenele de licență și disertație se vor desfășura exclusiv online, cu respectarea Procedurii elaborate în acest sens și cu respectarea dispozițiilor Metodologiei adoptate în concordanță cu dispozițiile Ordinului MEC nr. 6125/2016, cu modificările aduse prin Ordinul MEC nr. 3200/2021;

– Examenele se desfășoară conform programării cuprinse în Structura anului universitar:

  • în 13 iulie (examenele de licență);

– Examenul de licență constă dintr-o probă unică, de susținere a lucrării de licență;

– Taxa pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor se menține la nivelul celei aprobate prin
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/03.12.2012  >>>(pdf.) :

  • 1.200 lei pentru examenul de licență;

 

ORAR EXAMENE


 

Facultatea de Drept

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Geografie

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

Examene Licență – Disertație 2020

 

SPECIFICAȚII
Absolvenții vor comunica cu coordonatorii științifici în vederea finalizării lucrărilor de licență/disertație.
Taxa cuprinde operațiunile de înscriere, procesarea documentelor, eliberarea certificatului de competență lingvistică și evaluarea examenului de licență/disertație.
Nivelul taxelor este: 1.200 lei pentru licență și 800 lei pentru disertație și  este stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității nr. 9/03.12.2012, (pdf) >
Plata se face prin virament în contul: RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.
Examenele vor fi susținute on-line prin intermediul aplicației Microsoft Teams.


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!