Informații studenți - Taxe studii

Plata taxelor de studii

Plățile  se efectuează prin virament bancar (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc),
în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania;

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații :
• Numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog: 〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉
• Programul  de studii (specializarea) și anul.
• Destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr; taxă reexaminare, etc.).
• Daca plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției : universitate@cantemir.ro

Taxe studii pentru anul universitar 2020 – 2021

  • La programele de licență, taxele anuale de studii sunt de 3.600 lei, formate din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.
  • La programele de masterat, taxele anuale de studii sunt de 3.900 lei, formate din 6 rate a câte 650 de lei fiecare.

Rate (licență/master):
– rata   I.  – la înscriere pentru anul I, până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV;
– rata  II.  – până la 30 octombrie 2021;
– rata III. – până la 27 noiembrie 2021;
– rata IV.  – până la 26 februarie 2022;
– rata  V.   – până la 31 martie 2022;
– rata VI.  – până la 29 aprilie 2022;


  •  Pregătirea Personalului Didactic – DPPD

– Program postuniversitar –
Taxele de studii sunt de 1.500 lei/nivel, și sunt formate din 4 rate a câte 375 de lei fiecare.

Rate Nivelul I: 
– rata   I.   – la înscriere
– rata  II.  – până la 30 octombrie 2021
– rata III.  – până la 27 noiembrie 2021
– rata  IV. – până la 22 ianuarie 2022

Taxa finalizare studii –  250 lei  (DPPD – Nivelul I )

Rate Nivelul I I:
– rata    I.   – la înscriere
– rata   II.  – până la——-2022
– rata III.  – până la ———– 2022
– rata IV.  – până la ————– 2022

Taxa finalizare studii-  250 lei  (DPPD – Nivelul II )

!!! Pe perioada pandemiei nu se percep penalizări la taxele de școlarizare!


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!