Information for student

Study fees payment

Plățile  se efectuează prin virament bancar (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc),
în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania;

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații :
– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉
– programul  de studii (specializarea) și anul.
– destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr; taxă reexaminare, etc.).
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

 Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției: universitate@cantemir.ro

⇒ Pentru studenții Facultății de Medicină, informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc.  se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică: medicina.cantemir@gmail.com

În atenția studenților!
Pentru buna desfășurare a examenelor , vă reamintim că participarea la acestea este condiționată de plata taxelor de școlarizare, conform contractului.
 Plățile  pentru taxele de reexaminare  se efectuează cu minim 4 zile lucrătoare înainte de  data planificată a examenului.

 

Tuition fees for the academic year 2021 – 2022

TAXA DE ÎNSCRIERE  LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTER
– Programe nonmedicale –

 

  •   Taxa de înscriere este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.
  •   Taxele de școlarizare

La programele de licență, taxele anuale de studii sunt de 3.600 lei, formate din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.

La programele de masterat, taxele anuale de studii sunt de 3.900 lei, formate din 6 rate a câte 650 de lei fiecare.

Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în aceasta.

  Rate (licență/master):

– rata    I.    – la înscriere pentru anul I, până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV;
– rata   II.     – până la 29 octombrie 2021;
– rata  III.    – până la 26 noiembrie 2021;
– rata  IV.    – până la 28 februarie 2022;
– rata   V.     – până la 31 martie 2022;
– rata  VI.    – până la 29 aprilie 2022;

  Taxa reexaminare/materie 100 lei (la programele nonmedicale)

  

TAXELE PENTRU PROGRAMELE FACULTĂȚII DE MEDICINĂ   

1. Taxa de înscriere și examinare este de 500 lei.

2. Taxa de înmatriculare este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare întocmirii dosarului personal de înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

3. Taxele de școlarizare la programele Facultății de Medicină

– La specializarea  Medicină Dentară, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 5.000 euro/an (programul oferit este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro).

– La specializarea  Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro).

– La specializarea  Asistență de Profilaxie Stomatologică  taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro).

  

TAXE PENTRU CURSURILE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (PENTRU CERTIFICARE ÎN PROFESIA DIDACTICĂ)
 NIVEL I POSTUNIVERSITAR – 2021-2022

Taxa de înscriere nivel I: 100 LEI

Taxa de școlarizare nivel  I: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare

Taxa examen final nivel I: 500 de lei

  Rate DPPD:
– rata I.     – la înscriere
– rata II.    – până la 29 octombrie 2021
– rata III.    – până la 30 noiembrie 2021
– rata IV.    – până la 15 ianuarie 2022

 

 


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!