Facultăți și Programe

Facultatea de Științe Economice

”Pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor economice
reprezintă o sarcină obligatorie pentru o societate dornică de prosperitate.”

Odată cu creşterea volumului şi complexităţii activităţilor economice, a importanţei actului decizional al conducerii, s-a manifestat, tot mai acut, necesitatea fundamentării pe baze ştiinţifice, a măsurilor de îmbunătăţire a stării economico-financiare la toate nivelurile de operare economică.

Pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor economice reprezintă o sarcină obligatorie pentru o societate dornică de prosperitate. În acest context, începând cu anul universitar 1992-1993, în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir”, funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice.

Specializările facultăţii se adresează celor care vor să devină specialişti în domeniul financiar, al operaţiunilor bancare şi bursiere, pieţelor de capital, în domeniul conducerii activităţilor comerciale, de turism şi servicii, sau care doresc o profesie în domeniul aplicativ al economiei, contabilitate, control şi audit financiar-contabil, aplicaţii informatice de profil, evaluarea activelor imobilizate şi a întreprinderilor.

Facultatea are un corp profesoral valoros, alcătuit din: cadre didactice cu experienţă îndelungată la catedră şi în practică economico-financiară, cadre tinere de perspectiva, printre care se regăsesc şi absolvenţi ai propriei facultăţi, precum şi din oameni de ştiinţă din domeniu care lucrează în cercetare.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice este dublată de elaborarea de manuale, cărţi, tratate şi lucrări de specialitate pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ.

 

  • Program licență  (Durata studiilor: 3 ani, curs de zi)

Specializări:
– Finanţe şi bănci

– Economia comerţului, turismului şi serviciilor

  • Program master (Durata studiilor: 2 ani, curs de zi)

Specializări:
– Gestiune financiară a afacerilor

– Bănci și piețe de capital în context European 

Profesia: Economist

Oportunităţi de plasament: economist în întreprinderi, bănci, instituţii financiare, de asigurări şi de turism, director economic, şef contabil, şef serviciu financiar, expert contabil, cenzor extern independent, evaluator şi auditor financiar-contabil, agent de bursă, cadru didactic.

– Sistem integrat de urmărire a consumurilor de materiale, a consumurilor de SDV, în cadrul S.C. Sumel Electromures S.A.;

– Calculația costurilor de producţie de unicate, la atelierul SDV din cadrul S.C. Sumel Electromures S.A.;

– Determinarea costurilor noncalităţii la producţia de ștanțe, în cadrul S.C. Sumel Electromures S.A.;

– Studiu privind impactul lohn-ului în industria textilă asupra bugetului consolidat de stat;

– Studiu privind rata reală a impozitului pe profit, diferenţiat pe microintreprineri şi întreprinderi mici şi mijlocii, şi impactul asupra bugetului de stat;

– Studiu privind capacitatea contributivă la PIB a agenţilor economici de pe raza judeţului Mureş, cu posibilitatea de detaliere pe ramuri de activitate;

– Studiu privind evaziunea fiscală în judeţul Mureş – parametrizarea şi sisteme de referinţă;

– Studiu privind perfecţionarea sistemului informaţional al Finanţelor Publice şi reducerea paralelismului, balastului informaţional, şi al birocraţiei.


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!