Conferința internațională  ”LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE”

Conferința internațională  ”LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE”

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Institutul de cercetări socio-umane “Gheorghe Șincai” al Academiei Romane si cu Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș organizează, în perioada 7-8 decembrie 2019, la Târgu Mureș,

Conferința internațională  ”LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE” – ediţia a şaptea (LDMD 7).
Domenii de cercetare: filologie, comunicare, relații publice, jurnalism, istorie, geografie, psihologie, sociologie, relații internaționale, științele educației, studii europene, studii politice, ştiințe sociale.
Volumul conferinței va fi trimis pentru indexare ISI – Web of Science si pentru includerea in mai multe baze de date internaționale academice.
Lucrările conferinței pot fi redactate in limba romana sau într-o limba străină (engleza, franceza, germana, italiana), cu titlu, rezumat si 5 cuvinte-cheie in limba engleza.

Termen-limita pentru trimiterea titlurilor si rezumatelor (in romana si engleza): 20 noiembrie a.c.
Confirmarea acceptării: 25 noiembrie
Deadline pentru achitarea taxei de participare: 30 noiembrie a.c.
Termen-limita pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 2 decembrie 2019.
La conferință sunt invitați sa participe cercetători, cadre didactice universitare, doctori in domeniile menționate mai sus, doctoranzi.


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!