”Egalitatea de gen în alegerea și exercitarea profesiei”

• În atenția studenților din anii terminali, specializările Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept

 

Centrul de Dezvoltare și Informare Inovativă (CDII)
Organizează WORKSHOP ONLINE cu tema
EGALITATEA DE GEN ÎN ALEGEREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI

 

Moderatori:
Manager proiect: lect. univ. dr Sorina Bălan
Prorector: conf. univ. dr. Doina David
Data și ora:  Vineri, 19 februarie 2021, orele 16,00-18,30
Platforma Microsoft  Teams
Invitați:
• Studenții Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
(anii terminali, specializările: Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept)
• Membrii echipei de implementare a proiectului: Practica inovativă a studenților – UDC

 

 


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!