PROIECT  „STUDENT START-UP 1.0”

Proiectul „Student Start-up 1.0”, cod 142131, se adresează studenților de la două universități din Târgu-Mureș: Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Universitatea de Arte, care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze propria afacere.

Obiectivele proiectului:

  • 342 de studenți, masteranzi şi doctoranzi beneficiari ai unui program integrat de formare antreprenorială, mentorat și consiliere;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale, prin cursuri de formare antreprenorială acreditate de ANC;
  • minim 308 certificate ANC emise absolvenților;
  • minim 13 planuri de afaceri selectate pentru a primi sprijin și finanțare nerambursabilă între 40.000 și 100.000 de euro;
  • minim 65 de locuri de muncă create.

Proiectul este derulat de Asociația Culturală Amphion din Târgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Universitatea de Arte din Târgu Mureș, și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte: POCU/829/6/13 – Innotech Student.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 (24 de luni) şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, din care finanțare din FSE 7.687.388,22 lei, contribuția națională 1.349.615,65 lei și cofinanțare de 12.806,66 lei.

Pentru informații despre programul de finanțare POCU 2014-2020, accesați www.fonduri-ue.ro/pocu-2014.

VIZITEAZĂ PAGINA PROIECTULUI: https://innotech.amphion.ro/

ÎNSCRIE-TE ÎN GRUPUL ȚINTĂ: https://innotech.amphion.ro/inscriere-grup-tinta/

VIZITEAZĂ PAGINA UNIVERSITĂȚII:     „Proiecte în derulare”   ↵

 


 


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!