„În atenția studenților Facultății de Drept”

Cererile pentru parcurgerea a 2 ani de studiu într-un singur an universitar
(anii II și III), formulate în temeiul dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr.
1/2011 a educaţiei naţionale, pot fi depuse la secretariatul Facultății de Drept,
până în data de 26.09.2022.

Decanul Facultății de Drept,
Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!