„Evaluarea psihologică cu ajutorul testelor proiective, a minorului implicat în procese civile și penale”

Workshop-ul la care vă invităm să participați, se va desfășura pe două direcții, și anume:

Prezentarea Testelor de personalitate proiective  în general și a Testului Desenul familiei  în particular – descriere, administrare, cotare, interpretare/analiza propriu-zisă.

Încadrarea în materia Dreptului Familiei a cauzelor privind minorii, acțiunea în stabilirea autorității părintești și rolul expertizei psihologice a minorului, utilitatea concluziilor psihologului, aplicabilitatea interpretării Testului Desenul familiei în pronunțarea hotărârii judecătorești.

 


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!