Departamente

Proiect : Practica Inovativă a Studenților – UDCDESCRIERE PROIECT

 POCU/626/6/13/130510

 

Proiectul “Practica inovativă a studenților – UDC”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  se derulează de către Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, în calitatea sa de unic beneficiar al finanțării, în perioada 27.10.2020 – 26.10.2022.

Scopul proiectului: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar din Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș (UDC), care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS.1 – Organizarea și derularea unor programe de învățare la locul de muncă pentru 325 de studenți ai UDC, în cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate, care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Dintre acestea, minimum 20% din stagiile de practică/internship vor fi efectuate la operatori economici ale căror coduri CAEN se regăsesc în Anexa 4 la prezentul Ghid sau entități care activează în domenii de specializare inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis la prezentul Ghid.

Read more...

OS.2 – Organizarea si derularea unor programe de învățare simulată pentru 160 studenți (din cei 325 studenți aferenți obiectivului OS.1), în cadrul UDC, prin crearea unor laboratoare transdisciplinare în domeniul economic, juridic, psihologic.

OS.3 – Dezvoltarea unui sistem informatic inovativ care să furnizeze permanent informații cu privire la nevoile pieței muncii și la care să fie înrolați minimum 900 de studenți și 100 de companii, până în octombrie 2023.

OS.4 – Organizarea și derularea unor activități de consiliere și orientare profesională pentru 325 studenți, axat pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii.

OS.5 – Înființarea și dezvoltarea unui centru de dezvoltare și informare inovativă, denumit în continuare CDII, pentru cercetare avansată și inovativă, adresat studenților UDC, la care vor fi angrenate cadre didactice și parteneri din diferite medii sociale și profesionale.

OS.6 – Organizarea a doua cursuri de formare în domeniile antreprenor in economie socială, respectiv manager proiect, la care vor participa 48 persoane.

 

Principalele rezultate preconizate:

 • 325 studenți selectați pentru practica de specialitate/internship;
 • 35 parteneriate noi cu firmele, instituțiile și organizațiile la care studenții vor face practica de specialitate;
 • 4 laboratoare înființate pentru întreprinderile simulate, în domeniile economic, juridic, psihologic și geografie/turism;
 • 160 studenți selectați pentru practica în întreprinderi simulate;
 • 30 întreprinderi simulate înființate;
 • 325 studenți înscriși pentru consiliere;
 • 2 cursuri de formare profesională autorizate ANC;
 • 1 site web;
 • o aplicație de tip e-jobs proiectată și realizată;
 • parteneriate cu minim 100 de firme pentru sistemul e-jobs;
 • 900 studenți/absolvenți înscriși în sistem;
 • 4 proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare;
 • 4 parteneriate cu comunitatea academică europeană;
 • 8 parteneriate cu firme/instituții de specialitate;
 • 22 workshop-uri organizate.

Valoarea totală a proiectului: 3.972.488,46 lei

Valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană: 3.309,082,88 lei

Valoarea finanțării naționale: 583.955,81 lei


Contact

• Manager proiect: Conf. univ. dr. Sorina Mihaela Bălan

• Telefon: 0744-504549

• E-mail:  proiecte@cantemir.ro

practica.inovativa.udc@gmail.com


 

 • Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 • Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://mfe.gov.ro/


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!