Facultatea de Medicină

Asistență de profilaxie stomatologică

Program licență

 

Programul de studii „ Asistență de profilaxie stomatologică ” este oferit de Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș în cadrul Facultății de Medicină.

Programul a fost creat ca urmare a interesului în creștere din ultimii ani pentru măsurile de prevenție stomatologică atât în România cât și în Europa, aspect care generează nevoia de personal specializat care să răspundă acestor nevoi.

Perioada de studii este de șase semestre (trei ani), iar cerințele de admitere includ diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia. Pentru absolvirea programului este necesară obținerea a 180 de puncte de credit (CP), adică 30 CP pe semestru, conform cu Sistemul european de credite de transfer (ECTS).
La absolvire studenții vor primi o diplomă de licență în „Asistență de profilaxie stomatologică”, conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011, precum și un supliment de diplomă în limbile română și engleză.

DOMENIUL DE LICENȚĂ

SĂNĂTATE

Specializare

Asistență de profilaxie stomatologică

TITLU ACADEMIC

Asistent de profilaxie stomatologică

DURATA STUDIILOR

3 ANI, CURS DE ZI


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!