Beneficiile proiectului „Practica Inovativă a Studenților- UDC” 

Organizare eveniment informare grup țintă privind beneficiile proiectului „Practica Inovativă a Studenților- UDC” 

 

Evenimentul va avea în data de 22 Decembrie 2020, între orele 16.00 – 18.00, pe platforma Teams: Eveniment informare grup tintă proiect 130510 ↵

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș anunță desfășurarea evenimentului on line de informare a proiectului cu titlul „Practica Inovativă a Studenților – UDC” (Cod SMIS 130510), număr contract de finanțare Cod apel: POCU/626/6/13/, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar din Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș (UDC), care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Agenda evenimentului:
PARTEA I-A – pentru toți participanții
 1.Prezentare generală proiect și a echipei de implementare – Bălan Sorina-Mihaela, Simionescu Mircea (4 min);
2.Detalii privind selecția grupului țintă GT- Alina Solovastru (5 min);
3.Activități de informare proiect – propunere realizare secțiune de promovare-on line și secțiune Întrebări Frecvente – Avram Laura (5 min);
4.Activitățile de practică / internship pentru studenții UDC – Tomulețiu Adriana, Oroian Maria, Murgu Alexandru, Savu Lucian (10 min);
5.Practica studenților de la specializarările PSIHOLOGIE – Mihaela Stoica (3 min);
6.Practica studenților de la specializarea DREPT – Andrei Murgu, David Doina (3 min);
7.Întreprinderile simulate – Ciotea Margareta (5 min);
8.Consiliere în carieră – Cotruș Andrei (5 min);
9.Centrul de dezvoltare și informare inovativă (CDII) – Adela Moraru, Carmen Popa (5 min);
10.Platforma de tip e-jobs – Ciotea Valentin (5 min);
11.Discuții finale (10 min).
PARTEA A II – A – Înscriere în grupul țintă – sesiune de îndrumare de completare documente (de la ora 17).
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
adresa de mail: practica.inovativa.udc@gmail.com
pagina web: https://cantemir.ro/practica-inovativa-a-studentilor-udc/ ↵

Persoane de contact:
Balan Sorina-Mihaela, Manager de proiect
Laura Avram, Asistent IT
Alina Solovastru, Responsabil GT


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!