Desfășurarea activității didactice în semestrul I. al anului universitar 2021-2022
  • Activitatea didactică în semestrul I. al anului universitar 2021-2022 pentru programele nonmedicale, se va desfășura:

– on-line (cursurile și seminariile) la toate programele de studiu;

Decizie a Consiliului de administrație al Universității „Dimitrie Cantemir”

 

  • Activitatea didactică în semestrul I  al anului universitar 2021-2022 pentru programele medicale, se va desfășura după scenariul 2, prezență fizică și online, astfel:

-în perioada 04.10.2021- 8.10.2021, on-line cursurile și activitățile practice la  specializările: Medicină dentară, Asistență de Profilaxie stomatologică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală.
– începând cu data de  04.10.2021,   cursurile  se vor desfășura on-line, iar  activitățile practice  se vor desfășura on-site după un orar ce urmează a fi anunțat (la specializările  Medicină dentară, Asistență de Profilaxie stomatologică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală)
Participarea studenților la orele respective va fi condiționată de prezentarea Certificatului COVID.

Decizie a Consiliului profesoral al Facultății de medicină, din data de 15.09.2021,
și a  Consiliului de administrație din data de 6 septembrie 2021


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2022-2023 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!