În atenția studenților Facultății de Drept

Cererile pentru parcurgerea a 2 ani de studiu într-un singur an universitar,
formulate în temeiul dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale, pot fi transmise în format electronic, pe adresa de email
UDC.Drept@TarguMures.onmicrosoft.com, până în data de 24.09.2021.

Decanul Facultății de Drept,
Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!